DSC06792Arne Pedersen – Revisor, Skatterådgiver

Født 1963 – Har hele sit arbejdsliv været beskæftiget med regnskab, revision, skat og jura.

Frem til 2014 var Arne ansat hos SKAT, hvor han som skatterevisor arbejdede med fortolkning af skatteregler, skattemæssige problemstillinger, vejledning og skatterådgivning.

Arbejdet hos SKAT igennem mere end 25 år, har omfattet; selskabs- og erhvervsbeskatning, koncern- og international selskabsbeskatning, herunder sambeskatning og transfer pricing. Hovedaktionærbeskatning, K/S-beskatning samt endvidere person- og udlandsbeskatning. Arbejdet tog udspring i Årsregnskaberne gennem regnskabsanalyse og revision.

Arne har tillige en uddannelse som pantefoged og har i en kort periode ydet regnskabs- og økonomisk bistand i en støttefunktion til brug for SKATs erhvervsinddrivelse.

Foruden Arnes indsigt og erfaring indenfor regnskab, revision, økonomi og skat, har han godt kendskab til anden juridisk lovgivning med blandt andet civilret, aftaleret, formueret, erhvervsret, selskabsret, insolvensret mv.

Arne har stor interesse for Erhvervslivet og har de seneste år valgt at yde økonomisk- og skattemæssig rådgivning til private virksomheder og selskaber.

Han har mange års erfaring med håndtering og vurdering af årsregnskaber og i den efterfølgende periode også stået for bogføring, moms, regnskabsafslutning og udarbejdelse af årsregnskaber.

Med den rygsæk og hans gode kendskab til årsregnskabsloven og IFRS, har skiftet til virksomhedens foretrukne revisor, rådgiver og sparringspartner gjort det særdeles nemt, og været grundlag for etablering af revisionsfirmaet AP SKAT REGNSKAB.

Arbejdet hos AP SKAT REGNSKAB
Arne deltager i alle virksomhedens opgaver. Han varetager navnlig opgaver med:

  • Regnskabsafslutning, udfærdigelse af årsrapporter og andre regnskaber og opgørelser.
  • Udarbejdelse af analyser og budgetter i forbindelse med driftsoptimering mv.
  • Rådgivningsopgaver, fx med virksomheds- og koncerndannelse, deltagelse i bankmøder,
  • Skattekonsulent- og skatterådgivningsopgaver.
  • Opgørelse og optimering ved opgørelse af skattepligtige indkomster.

Arnes uddannelser
Uddannet skatterevisor overbygget med 7 fagmoduler; Master i Skat. (CBS)
Skat Executive Selskaber, Skatteakademiet, Det Juridiske Fakultet 2014
Formue-, selskabs- og insolvensret, Professionshøjskolen Metropol