VORES YDELSER

Regnskabsopgaver

 • Regnskabsafslutning og regnskabsmæssig rådgivning
 • Årsregnskaber for personlige erhvervsdrivende
 • Årsrapporter/-regnskaber for anparts- og aktieselskaber.
 • Andre regnskaber

Økonomi, rådgivning og sparring

 • Bogføring
 • Moms og lønadministration
 • Budgetter og periodiske opgørelser
 • Analyse af årsrapport, nøgletal, driftsoptimering
 • Rapportering, drøftelser og møder – pengeinstitutter
 • Konkrete konsulent- og rådgivningsopgaver
 • Løbende dialog og sparring.
 • Ad-hoc-opgaver og Indberetninger Erhvervsstyrelsen og SKAT.

Skatteforhold

 • Skatteregnskaber
 • Selvangivelser, selskaber og hovedaktionærers skatteforhold.
 • Selvangivelser, personlige erhvervsdrivende og privat personer
 • Rådgivning om selvangivelse og skatteforhold i øvrigt.
 • Skattetjek/ gennemgang af selvangivelsen, årsopgørelsen og forskudsopgørelsen.
 • Assistance, skattesager