Virksomhedsordning og kapitalafkastordning.

Skatteberegning for selvstændige foretages som udgangspunkt efter reglerne i personskatteloven. Men der findes alternativer hertil, nemlig Virksomhedsskatteordningen og kapitalafkastordningen.

Virksomhedsskatteordningen
Virksomhedsordningen er en særlig beskatningsform, som selvstændige erhvervsdrivende kan vælge. Anvendelse af ordningen giver den erhvervsdrivende en række fordele. De væsentligste er:

  • Fuld fradragsværdi for erhvervsmæssige renter, dvs. renteudgifter fragår direkte i virksomhedsoverskuddet og reducerer dermed den personlige indkomst – og ikke blot den skattepligtige indkomst.
  • Mulighed for indkomstudjævning, dvs. erhvervsdrivende med svingende indkomster kan udjævne beskatningen over årene ved at lade hele eller dele af virksomhedsoverskuddet blive stående i virksomheden mod en foreløbig virksomhedsskat på 22% (2016) – optimere skat i relation til topskat.
  • Investering i egen virksomhed sidestilles med afkast af passiv investering, idet en andel af virksomhedens overskud anses for kapitalafkast, og beskattes som kapitalindkomst.

Virksomhedsordningen er en valgfri beskatningsform for selvstændige erhvervsdrivende, uanset om den erhvervsdrivende driver virksomheden i interessentskabsform, som kommanditist eller som person.

Med ganske få undtagelser, skal virksomhedens skattepligtige indkomst opgøres efter samme principper, uanset hvilken beskatningsform der vælges.

Virksomhedsordningen kan vælges for et år ad gangen, i forbindelse med indsendelse og indberetning af selvangivelsen.

Der gælder en række betingelser og vilkår, som skal være opfyldt for, at man kan anvende virksomhedsskatteordningen.

Reglerne er blevet skærpet ved lovændringer i 2014, 2015 og 2016, typisk for værne imod spekulation i regelsæt.

Vi kan hjælpe, vejlede og rådgive omkring virksomhedsordning og kapitalafkastordning.

Endvidere kan vi sørge for opgørelse af de mange forskellige konti, specifikationer mv, som skal opgøres, – både ved indtræden i virksomhedsskatteordningen, og i forbindelse med indrapportering af den årlige selvangivelse.

Individuel vurdering.
I nogle tilfælde, vil ”skattebesparelse” ved valg af virksomhedsskatteordning, blot medføre en tilsvarende udgift til revisor og rådgiver, mens det i andre tilfælde giver væsentlige fordele.

Alternativt til virksomhedsordningen er kapitalafkastordningen, hvor ”revisorudgiften” er mindre.

Vi vil meget gerne rådgive dig omkring dit valg.

RING på tlf 23 23 26 89.


Du kan også sende os en mail.