Vores Priser

Det giver tryghed at kende sine udgifter.
Vores opgaveløsning honoreres som udgangspunkt efter anvendt tidsforbrug.

Vore timepriser afhænger af hvorvidt der udføres bogholderi- og regnskabsmæssige opgaver, eller er tale om rådgivningsopgaver eller skattespørgsmål.

Vejledende timepriser excl moms, pr 1. oktober 2016:

Bogføring 400,00 kr.
Regnskabsafslutning – Årsregnskaber Skatteregnskaber 600,00 kr.
Skattekonsulentopgaver og Skattesager 800,00 kr.
Skatterådgivning 1.000,00 kr.
Øvrig assistance og rådgivning 800,00 kr.

 

Bogføring og regnskabsudarbejdelse

Vores tidsfaktor og din pris, er afhængig af opgavens omfang, kompleksitet, regnskabsmaterialets orden og rettidig levering til os. 

Du kan få et prisoverslag eller eventuelt en fastprisaftale, som er tilpasset din virksomhed og dine ønsker. Det kan ske med vores indblik i opgaven så aftale indeholder de rette forudsætninger og vilkår.

Konkrete konsulent- og rådgivningsopgaver

Ved vores assistance til løsning af enkeltstående sager eller til løbende rådgivning om skatteforhold, aftales der oftest et fast honorar. Hvor der ikke på forhånd er aftalt en fast pris, beregnes prisen som overvejende hovedregel med udgangspunkt i det tidsforbrug, der er på opgaven. Prisen kan dog differentieres i særlige tilfælde. Afhængig af sagens karakter opkræver vi depositum ved sagens opstart.

Vi laver altid en klar, skriftlig aftale om opgaver og pris.

Alle opgaver faktureres med aconto afregning pr kvartal + slutafregning. Merarbejde, som ikke er oplyst ved indgåelse af aftale, faktureres særskilt.

Du er velkommen til at se på vores vejledende priseksempler excl moms.

Priserne på vores ydelser tilstræbes at være konkurrencedygtige, men uden at vi af den grund går på kompromis med kvaliteten af det arbejde vi udfører.

Du er meget velkommen til at kontakte os for at høre nærmere og eventuelt aftale et uforpligtende møde. Ring på 2323 2689 eller mail på info@apskatregnskab.dk