Vi udarbejder regnskaber for alle virksomheder uanset størrelse.
Vores kontor assisterer med bogføring for mindre virksomheder, – typisk op til 10 mio kr i omsætning, 10 ansatte og 3000 årlige bilag.

Her følger vores eksempler på bogføring og regnskabsydelser:

PERSONLIGE VIRKSOMHEDER
BOGF RGN IALTEks 1 – Regnskab for udlejning, fx forældrelejlighed.
Bilag og oplysninger modtages én gang om året.
Evt tilvalgt virksomhedsordning. 4.000 4.000
___
Eks 2 – Bi-virksomhed og den lille virksomhed.    
Omsætning under 300.000 kr. 0-50 bilag årligt.
Bogføring, moms, årsregnskab og skatteopgørelse.
Selvangivelse og indberetning til SKAT. 2.000 3.000 5.000
___
Eks 3 – Selvstændig konsulent, freelancer, foredragsholder
0-2 ansatte. 50-100 årlige bilag. Omsætning: 0 – 1.000.000 kr.
Bogføring, moms, årsregnskab, skatteopgørelse, selvangivelse,
indberetning til SKAT. 4.000 5.000 9.000
___
Eks 4 – Psykolog, terapeut og alternativ behandler
1-2 ansatte. 240 årlige bilag. Bogføring, moms,
lønsumsafgift, årsregnskab, skatteopgørelse, selvangivelse,
indberetning til SKAT. 6.000 6.400 12.400
___
Eks 5 – Mindre virksomheder, fx håndværker, frisør
2 ansatte. Omsætning 0 – 2.000.000 kr. 480 årlige bilag.
Bogføring, moms, årsregnskab,
skatteopgørelse, selvangivelse, indberetning til SKAT. 8.000 6.400 14.400
___
Eks 6 – Sundheds- eller rådgivervirksomhed.
2-4 ansatte. Omsætning: 1.500.000 – 5.000.000 kr.
1200 årlige bilag. Bogføring, moms, årsregnskab, skatteopgørelse,
selvangivelse, regnskabsmøde, indberetning til SKAT. 15.900 8.800 24.700
___
Eks 7 – Håndværk-, handel- eller servicevirksomhed.
8 ansatte. 2000 årlige bilag.
Bogføring, moms, årsregnskab, regnskabsmøde,
skatteopgørelse, selvangivelse, indberetning til SKAT. 25.000  10.000 35.000
___
SELSKABER
___
Eks 8 – Holdingselskaber
Få bilag – ren holding. Opstilling + udarbejdelse af årsrapport.
Skatteopgørelse og selvangivelse. Indberetning; Erhvervsstyrelsen.
og SKAT. Evt tillæg: Indberetning udbytter; 500 kr/ samb; 500 kr.  –  5.000  5.000
___
Eks 9 – Selskab med mindre aktivitet.
50 bilag årligt. Regnskabsafslutning. Opstilling og udarbejdelse af årsrapport. Skatteregnskab og selvangivelse.
Indberetning; Erhvervsstyrelsen og SKAT. 5.500 5.500
___
Eks 10 – Årsrapport Investeringsselskab. Værdipapirer mv
Årsrapport, specifikationer værdipapirer. 100 årlige bilag. Skattemæssige opgørelser og selvangivelse. Regnskabsmøde.
Indberetning til Erhvervsstyrelsen og SKAT. 12.000 12.000
___
Eks 11 – Rådgivningsvirksomhed.
4 ansatte. 400 årlige bilag.
Bogføring, moms, årsregnskab, skatteopgørelse, selvangivelse,
Indberetning; Erhvervsstyrelsen + SKAT.  8.000  9.000 17.000
___
Eks 12 – Driftsselskab og Holdingselskab.
2-4 ansatte, 750 bilag årligt. Bogføring, moms, årsregnskaber, skatteregnskaber, sambeskatningsindkomst,
udbytteangivelser, indberetning – 2 selskaber.  11.800  16.000  27.800
___
Eks 13 – Teater- og koncertvirksomhed.
6 ansatte. Omsætning: 5-8.000.000 kr. 1600 bilag årligt.
Bogføring, debitor/kred-styring, moms, kvartalsbalancer, årsafslutning, årsrapport, skatteregnskab. Løbende alm rådgivning/ spørgsmål over telefon eller mail.
Regnskabsmøde forud for generalforsamling.
Indberetning Erhvervsstyrelsen og SKAT. 25.000 12.000 37.000
___
Eks 14 – Event/Reklamebureau eller motionscenter.
6-10 ansatte. Omsætning 8-12 mio kr. 2400 årlige bilag.
Bogføring, moms, årsregnskab, skatteopgørelse, selvangivelse,
regnskabsmøde, indberetning; Erhvervsstyrelsen + SKAT  26.200 13.500 39.700
___
Eks 15 – Produktionsvirksomhed.
20 ansatte. Omsætning 20 mio kr. 4000 årlige bilag.
Bogføring, moms, årsregnskab, skatteopgørelse, selvangivelse,
regnskabsmøde, indberetning; Erhvervsstyrelsen + SKAT 45.000 15.000 60.000

 

Bogføringspriser under forudsætning af, at regnskabsmateriale og bilag er afleveret rettidigt, kort efter bogføringsperiodens udløb – i ordnet og i god brugbar stand. Hvis kunde ikke allerede har bogføringsprogram, må der forventes en mindre udgift overfor programleverandør.

Regnskabspriser forudsætter, at vi har foretaget bogføringen.
Ovennævnte priser er ved fravalgt revision, og excl moms.