Rådgivning

Vi hjælper dig og din virksomhed med alt fra den daglige bogføring til udarbejdelse af årsrapporter og rådgivning om selvangivelse og skatteforhold i øvrigt.

Samtidig rådgiver, vejleder og assisterer vi vores kunder med blandet andet:

 • Virksomhedsetablering og iværksættere
 • Valg af virksomhedsform og stiftelse af selskaber
 • Etablering af bogholderi, forretningsgange mv.
 • Udarbejdelse af budgetter, økonomistyring og forretningsudvikling
 • Køb og salg af virksomheder
 • Holding- og koncernstrukturer
 • Finansiering, lån, hæftelser & risikoafdækning
 • Møder med banker
 • Omdannelse af virksomhed, generationsskifte og omstrukturering
 • Selskabsretlige forhold.
 • Udfærdigelse af visse juridiske dokumenter
 • Gældsafvikling, herunder det offentlige
 • Afvikling og ophør af virksomheder
 • Eventuelle øvrige forhold gennem sparring & rådgivning

Få en dialog med os om, hvordan vi kan hjælpe dig med at effektivisere, styre og udvikle din virksomhed.