REGNSKAB baseret på en god og opdateret bogføring

Et velfungerende og ajourført bogholderi er grundlæggende vigtigt i en succesfuld virksomhed, så du hele tiden kan følge med i, hvordan det går og agere bedst muligt ud fra det.

Dét at have overblik og styr på sin økonomi, er ofte forskellen mellem de virksomheder, som på sigt klarer sig og får en sund og bæredygtig virksomhed, og dem som ikke overlever.

En god bogføring er nødvendig for at opfylde de krav, der stilles til enhver virksomhedsejer eller selskab – uanset størrelsen på virksomheden – for at kunne opgøre moms og udarbejde regnskaber.

Den løbende bogføring og udarbejdelse af regnskab kan blive tidskrævende og give bekymringer, hvis du ikke har erfaring med det. Derfor kan det være bedre og billigere, at du fokuserer på din virksomhed, og overlader opgaverne til kyndige fagfolk.

Vi har de rette kompetencer og forudsætninger
AP SKAT REGNSKAB har uddannelse og erfaring med bogføring- og regnskabsopgaver.

Vi er klar til at assistere med bogholderi, moms, løn, regnskabsafslutning, udarbejdelse af års- og skatteregnskaber. Vi hjælper også med budgetter og perioderegnskaber.

Med vores håndtering opnår du tryghed og du får samtidig sikkerhed for, at krav, regler og tidsfrister overholdes.

Vi giver gerne et pris tilbud, med udgangspunkt i din virksomhed og dine ønsker.