Årsregnskaber – Årsrapporter

Årsregnskabet og årsrapporten udarbejdes én gang årligt og viser alle virksomhedens økonomiske aktiviteter i løbet af året. Det er et vigtigt redskab for dig og dine samarbejdspartnere, til vurdering af virksomhedens indtjeningsevne, kreditværdighed og robusthed.

Regnskabet giver dig bedre overblik og indsigt – Fortæller hvilken tilstand virksomheden er i, hvilken retning den bevæger sig hen-imod, og er endvidere god dokumentation overfor banker, kreditinstitutter og forretningsforbindelser, til at få eller vedligeholde kreditfaciliteter.

Årsregnskaber udarbejdes af kompetente fagfolk
Selvom bogføring foregår på betryggende vis, fx internt i virksomheden, kan årsafslutning være vanskelig. Der kan være mere eller mindre komplicerede spørgsmål omkring årsafslutning og opstilling og præsentation af regnskabet i henhold til Årsregnskabslovens regler. Tilsvarende kan der være skattemæssige problemstillinger, manglende overblik over de mange deadlines, eller ukendskab til hvordan man skal afrapportere og indberette års- og skatteopgørelsen til myndighederne.

AP SKAT REGNSKAB kan give dig tryghed
Vi kan hjælpe dig med at bevare roen og holde overblikket og sørge for, at regnskabet bliver udarbejdet med høj kvalitet og indenfor gældende frister.

Vi udarbejder årsregnskaber for alle typer selskaber og personlig drevne virksomheder.

Årsregnskaber for selskaberne udarbejdes efter reglerne i Årsregnskabslovens klasse B og C, mens de personlige regnskaber enten opstilles frivilligt efter reglerne i Årsregnskabslovens klasse A, eller der udarbejdes et egentligt skatteregnskab.

Vi sørger for, at vores kunders regnskaber og årsrapporter bliver udarbejdet i overensstemmelse med lovgivningen, gældende regnskabsvejledninger, og god regnskabsskik.

Regnskabsudarbejdelsen afsluttes gerne med et regnskabsmøde, hvor vi gennemgår væsentlige hovedtræk og udvikling, og hvor vi uddyber regnskabstallene.

Vi udarbejder også andre regnskaber og opgørelser, – fx; skatteregnskaber, likvidationsregnskaber, projektregnskaber, foreningsregnskaber, tilskuds- og bevillingsregnskaber, perioderegnskaber og andre regnskaber til bestemte formål.

Du er velkommen til at kontakte os på telefon 2323 2689, hvis du ønsker yderligere oplysninger om, hvordan vi kan hjælpe dig med virksomhedens regnskab.