Bogføringsassistance

Et ajourført bogholderi giver plads til at navigere og er grundlaget for virksomhedens økonomiske beslutninger og rapportering.

Korrekt bogføring med overholdelse af kravene i bogføringsloven, er fundamentet for en tryg økonomi i din virksomhed. Mangler og uoverensstemmelser i bogføringen er et fare-signal i virksomheden og resulterer i lavere indtjening. Derfor skal der indarbejdes gode sunde arbejdsgange, hvor ting sættes i system.

Vores aftaler om bogføringsassistance er meget individuelle og afhængige af din virksomheds størrelse og type. Vi assisterer både nystartede virksomheder, med opsætning af kontoplan og bogholderi, ligesom vi også varetager bogføring for eksisterende virksomheder.

Nogle af vores kunder foretrækker selv – helt eller delvist, – at stå for det daglige bogholderi, mens andre foretrækker, at vi står for al bogføring.

AP SKAT REGNSKAB introducerer dig i bogføringen, og sammen finder vi den løsning, der passer dig bedst, ligesom vi i fællesskab finder ud af;

 • At afklare, hvad du selv magter, og hvad du evt. skal have hjælp til
 • At lave en kontoplan, der passer til netop din virksomhed
 • At få styr på SKATs krav til bilag og korrekt bogføring
 • At skabe effektive forretningsgange i din bogføring
 • Hvor ofte, hvor og hvordan bogføringen skal foretages.
 • Hvad det grundlæggende bilags- og regnskabsmateriale skal bestå af
 • Fordele ved at have klargjort materiale i nogenlunde orden
 • Om det kan være fordelagtigt at aflevere materialer til os elektronisk, fx via dropbox.
 • Fordele og valg af et brugervenligt onlinebaseret bogføringsprogram
 • At holde styr på deadlines for moms, skat og regnskab
 • Hvor nemt det efterfølgende vil være at have styr på både moms- og lønsumsopgørelserne, og få overblik over økonomi og fx manglende kundeindbetalinger,
 • Forventet pris på bogføringsassistance
 • Vi tager hånd om alt fra sortering og bogføring af dine regnskabsbilag til det færdige årsregnskab. Samtidig sikrer vi, at alle tidsfrister for indberetning til myndigheder overholdes.

Vi har erfaring indenfor forskellige bogføringssystemer, men anvender mest E-conomic.

Vi vægter grundighed meget højt og sørger altid for at tilse detaljer i de bilag, du indleverer, så bogføring bliver korrekt. En perfekt bogføring betyder i sagens natur også et billigere årsregnskab.

Hvis arbejdet med bogføringen overlades til os, skabes der endvidere løbende overblik over virksomhedens økonomiske forhold, og på den baggrund kan vi hjælpe med perioderegnskaber, foreløbige skatteberegninger, forskudsskemaer og relevant rådgivning mv.

Kontakt os for en drøftelse af hvorledes vi kan hjælpe dig.