Budget & økonomistyring

Det gavner din virksomhed, når der arbejdes med budgetter, periodiske opgørelser, likviditets- og driftsstyring.

Budgetter

Dit budget er et vigtigt redskab, som kan styre og forbedre din virksomhed.

Det giver dig et godt udgangspunkt at planlægge dine fremtidige forretninger ud fra. Herved opnås større indblik i økonomi, fx også til større markedsføringstiltag, udvidelse af forretningen eller udskiftning eller indkøb af dyrere materiel.

Få overblikket med et likviditetsbudget.
Med et likviditetsbudget kan du følge med i behovet for likviditet, og opnå sikkerhed for, at der er penge hver dag, til betaling af dine udgifter.

Manglende likviditet er et faresignal. Uanset om din indtjening er sund eller ej, er det meget vigtigt at din indtjening ikke blot står i kundetilgodehavender. For hvis du ikke kan betale dine udgifter til tiden, kan din virksomhed blive nedlukningstruet eller påføre dig betydelige incassoudgifter.

Budgetter for nystartede virksomheder
For nystartede virksomheder skal der både laves et start-op-budget og et egentligt driftsbudget. Herved sikres det, at der er tilstrækkelig kapital, også hvor indtjening endnu ikke er på plads.

 

Økonomi-styring

En god økonomistyring og godt overblik opnås ved at sammenholde:

  • Årsregnskab, herunder evt nøgletal.
  • Budget
  • Efterfølgende perioderegnskaber, på baggrund af løbende bogføring
  • Budgetopfølgning.

Ved at have fingeren på pulsen, kan man komme på forkant med udviklingen.
Vi ved, at der kan komme afvigelser i indtjening i forhold til det oprindelige budget. Det kan skyldes udskudte eller fejslagne salg, men også uforudsete omkostninger. De oprindelige udarbejdede budgetter bør derfor løbende revurderes, så ens økonomiske overblik og styring bliver så optimal som muligt.

Driftsoptimering
I dagens samfund er det for alle virksomhedsejere vigtigt at have fokus på sin drift. Pludselige udsving og ændringer i din virksomheds omsætning er vigtigt at handle på, således, at det er bevidste valg du træffer for virksomheden,

Vi har en række forslag der kan optimere din drift.

Jo hyppigere bogføring – jo mere indsigt
Vi sikrer altid, at vores kunder har en god fornemmelse for virksomhedens økonomiske situation via periodevis rapportering. På denne måde kan ledelsen altid træffe korrekte beslutninger baseret på økonomisk fakta og regnskabsmæssige analyser.

Vi tilbyder;

  • Udarbejdelse af budgetter og budgetopfølgning
  • Perioderegnskaber
  • Rapportering til pengeinstitutter, og evt mødedeltagelse
  • Analyse af årsrapport og evt beregning af nøgletal
  • Driftsoptimering
  • Ad hoc opgaver

Vi er i stand til at udarbejde et professionelt drifts- og likviditetsbudget som du kan anvende i forbindelse med forestående investeringer eller til brug for gennemgang med din bank eller finansieringsselskab.

Tal med AP SKAT REGNSKAB og hør, hvad dine muligheder er for at styrke dit overblik.