Assistance til lønadministration

Det er vigtigt, at afdelingen for løn- og personaleadministration fungerer optimalt.

AP SKAT REGNSKAB kan yde assistance til jeres lønadministration.

Hermed sikres;

  • Rettidig lønudbetaling til medarbejdere.
  • Korrekte og rettidige lønindberetninger og indbetalinger overfor SKAT, ATP, FerieKonto,
  • pensionsordninger m.m.
  • Overholdelse af deadlines.
  • Lønbogføringsbilag til bogholderi.

Vi foreslår IT-løsning via Dataløn/Bluegarden eller Danløn.