Momsregnskab – lønsumsafgift

De fleste virksomheder skal løbende beregne og betale moms til SKAT. Andre virksomheder er omfattet af reglerne om lønsumsafgift eller evt begge dele.

Hvis din virksomheds-omsætning er over 50.000 kr, skal din virksomhed momsregistreres og du skal angive moms, enten hver måned, hvert kvartal eller halvårligt, – alt efter din virksomheds indtjening.

Det er let at lave et rigtigt momsregnskab fra starten, hvis du har det fornødne indblik i de gældende momsregler og samtidig har styr på den daglige bogføring med løbende afstemning.

I modsat fald og ved manglende overblik, kan udarbejdelse af momsangivelse være mere tidskrævende, da der skal kunne redegøres for, de momsbeløb der indrapporteres til SKAT.

En professionel håndtering af momsadministrationen sikrer, at virksomheden får godtgjort moms af alle omkostninger og eventuelle afgifter, hvor der er mulighed for det.

AP SKAT REGNSKAB har kendskab til momsregler og erfaring med udarbejdelse af momsopgørelser.

Vi kan yde bistand med:

  • Rådgivning og vejledning,
  • Opsætning af kontoplan med momskoder
  • Assistance til de løbende transaktioner
  • Opgørelse og beregning af momstilsvar (momsafregning) og momsafstemning.
  • Rettidig indberetning

Vi kan hjælpe dig godt i gang med momsregnskabet, så du selv kan stå for angivelse af moms, eller vi kan klare det hele for dig. Hvis vi foretager den løbende bogføring, vil momsberegning være en integreret del af bogføringsydelsen.

Vores bistand kan også bestå af kontrol af jeres momsopgørelse, baseret på jeres egen foretagne bogføring. Det kræver dog indsigt i jeres elektroniske bogføring mv.

Uanset hvilken måde, der passer dig bedst, sørger vi for rådgivning, så du kan overholde de gældende regler.

Skal virksomheden ikke svare moms, men derimod lønsumsafgift kan vi også hjælpe med denne beregning.

Udarbejdelse af moms og lønsumsafgift kan trygt overlades til os.

Se også moms & afgifter