Afslutning af bogholderi og forberedelse af regnskab

Når regnskabsåret er udløbet, og de sidste bogholderiposteringer er lagt ind, skal der opnås sikkerhed for, at bogføringen rent faktisk kan danne grundlag for udarbejdelse af årsregnskab.

Vi står selvfølgelig gerne for dette arbejde, uanset om bogføringen alene er foretaget hos jer, eller om det er en fortsættelse af vores udførte bogføringsarbejde.

Med vores assistance ved årsafslutning, opnås sikkerhed for

  • at man kan stole på de regnskabsmæssige registreringer i bogholderiet
  • at diverse afstemninger over til bank, debitorer, kreditorer, moms mv. er foretaget
  • at korrekte statusværdier bliver opgjort og indarbejdet
  • at der er foretages korrekte periodiseringer
  • at hensættelser og forpligtelser er indarbejdet
  • at der på de væsentligste poster foreligger eksterne dokumentation for regnskabsposten

Ovennævnte afstemnings- og dokumentationsarbejde i forbindelse med årsafslutning foretages uanset om regnskabet underlægges revision eller ej. Arbejdet er afhængig af den enkelte virksomhedstype og størrelse, og hvilken stand den grundlæggende bogføring er i.

Når bogholderiet er afstemt, udskrives der en saldobalance, som danner grundlag for det efterfølgende arbejde med aflæggelse af årsregnskab.

Efter godkendelse af årsregnskab udarbejdes efterposteringsark/regneark til brug for afslutning af bogføringen. Herved sikres, at primobalance næste år bliver korrekt. Hvor vi står for bogføringen, foretager vi samtidig denne registrering.

AP SKAT REGNSKAB ved hvad der skal til for at få lavet en korrekt og effektiv årsafslutning.

Herved skabes fundament til udarbejdelse af korrekt årsregnskab, så dette arbejde bliver så smidigt som muligt.

Vi udarbejder selvfølgelig også dit årsregnskab.