Gældsforhold og afvikling overfor SKAT.

Alle skatte-, moms- og afgiftsbetalinger skal afregnes løbende overfor SKAT.
Det gælder både privatpersoner og virksomheder.
Hvis betalinger udebliver foranlediger SKAT opkrævning og inddrivelse af gælden

Hver virksomhed har sin egen skattekonto.
Skattekontoen giver dig som hovedregel et samlet overblik over din virksomheds indberetninger, opkrævninger samt ind- og udbetalinger til og fra SKAT.
Kontoen giver bla overblik over selskabsskat, moms, lønsum, udbytteskat, told og A-skat/AM-bidrag for ansatte. Nogle poster er dog endnu ikke indarbejdet, fx punktafgifter mv.

Andre offentlige gældsposter
Udover varetagelse af opkrævning og inddrivelse af skatter, moms og afgifter, fungerer SKAT tillige som inddrivelsesmyndighed af alle gældsforhold overfor det offentlige, idet omfang disse betalinger udebliver. Det kan fx være; skyldige ejendomsskatter, parkeringsafgifter, DSB-bøder, licens, børnebidrag, vægt- og ejerafgifter mv.  Disse ”andre offentlige gældsposter” fremgår ikke af ovennævnte skattekonto.

Opkrævning eller inddrivelse.
SKAT har opdelt gældsposterne i henholdsvis opkrævning og inddrivelse.
Gældsforhold går til inddrivelse, når betalinger udebliver på samme måde, som når private virksomheder sender deres fordringer til inkasso hos inkassobureauer, advokatfirmaer mv.

Assistance ved gældsforhold til SKAT.

Personalet hos AP SKAT REGNSKAB er uddannet og har fungeret som pantefoged hos SKAT.
Vi har derfor kendskab, indsigt over erfaring med lovgrundlaget og forløb i inddrivelsesproces.

Vi yder således blandt andet hjælp med:

  • At få overblik og forståelse for dit gældsmellemværende med SKAT og det offentlige.
  • Restanceforhold, hvad enten det drejer sig om;
    Betalingsaftaler, modregninger, lønindeholdelser, registreringer i skyldnerregistre, modtagelse af rykkerskrivelser, forklaring til gebyrer, renter og udpantningsomkostninger mv.
  • Dialog med SKATs opkrævnings- og inddrivelsesafdeling.
  • Udlægsforretninger & tvangsrealisationer, via pantefoged og fogedretten.
    Herunder vurdering, indgivelse af eventuel indsigelse og klage.