Moms & afgifter.

Indenfor momsområdet har EU-retten særligt gennem de seneste år haft en væsentlig indflydelse på den danske praksis. Reglerne for moms er herved ændret, ligesom krav til momsindberetning er blevet udvidet.

Foruden vores kompetencer og store erfaring indenfor skatteområdet, har vi også indsigt i de fleste momsregler, og hjælper gerne til i forbindelse med opgørelse af momstilsvar. Endvidere hjælper vi med opgørelse af lønsumsafgift, told- og afgiftsafregning.

Momsreglerne
Der er visse udgifter, man ikke kan afløfte moms af, og der kan forekomme udgifter, hvor momsen kun er delvis.

Der opstår ofte afklaringsarbejde og stillingtagen indenfor følgende områder:

 • Momspligt, ”Økonomisk virksomhed” og ”Levering mod vederlag”
 • Momsfritagelser
 • Momsfradrag
 • Delvis momsrefusion og fradragsprocent
 • Moms på biler
 • Handel med varer og tjenesteydelser på tværs af landegrænserne
 • Omvendt betalingspligt, herunder One Stop moms og internethandel
 • Moms på investeringsgoder.
 • Momsreguleringsforpligtelser, salg og privat udtagning/ benyttelse
 • Eksportmoms og negativ moms
 • Frivillig registrering og byggemoms
 • Momskompensation til velgørende foreninger
 • Moms ved konkurser, koncerntransaktioner, omstruktureringer.

Lønsumsafgift
Mange virksomheder med momsfrie aktiviteter er i stedet omfattet af loven om lønsumsafgift. Afgiften er en skat på virksomhedens lønudgifter.
Virksomheder som er pålagt at betale lønsumsafgift kan ikke samtidig få fradrag for moms. Der kan dog opstå situationer hvor virksomheder kan have forskellige aktiviteter, der gør, at virksomheden både er omfattet af reglerne i momsloven og lov om lønsumsafgift.

Der er flere forskellige regler og beregningsmetoder.

Afgiftsområdet
I Danmark opkræves en lang række afgifter, spredt på forskellige områder.
Mange virksomheder skal betale afgifter, og på nogle områder er der mulighed for godtgørelse af disse betalinger.

Vi hjælper til, så virksomheden får den korrekte godtgørelse.
For de virksomheder, som skal afregne afgifter til Staten, sikrer vi også korrekt opgørelse.