Skat for personer

Det kan være svært at finde rundt i de mange skatteregler.
Vi vil derfor gerne hjælpe dig med, at skatten ikke bliver højere end den bør være.

Du skal hvert år indgive/indberette selvangivelse til SKAT.

Alle dine indtægter, udgifter, fradrag og lignende skal medtages i din selvangivelse, hvorved det er muligt at udregne mellemværendet med SKAT.

Hvis du skylder i skat, kan det være fordelagtigt at foretage frivillig indbetaling.

Vi kan tilbyde dig følgende rådgivning og assistance.

 • Udarbejdelse af selvangivelse/indberetning, og forskudsopgørelse
 • Rådgivning omkring fradragsmuligheder
 • Håndværkerfradrag, gavebidrag
 • Personalegoder, – firmabil, telefon, skattefrie godtgørelser
 • Ejendomsavancebeskatning, herunder sager om parcelhusreglen.
 • Ejendomsvurdering – ejendomsværdiskat og grundskyld (ejd skat)
 • Udlejning af fast ejendom, forældrekøb, feriebolig, solceller mv – Vurdering og evt assistance af virksomhedsskatteordningen og kapitalafkastordningen.
 • Udarbejdelse af aktieindkomst herunder beregning af aktieavanceskat
 • Opgørelse af evt kursgevinstindkomst; fordringer, gældsbreve, lån mv
 • Aktieudbytter og hovedaktionærbeskatning incl aktionærlån
 • Pensionsbeskatning
 • Udlandsbeskatning (lønindkomst, pensioner, udbytter, bolig, skattepligt mfl). dobbeltbeskatning, lempelser, fradrag…
 • Skatteberegning (restskat, overskydende skat)
 • Øvrig skattemæssig rådgivning og evt dialog med SKAT.