Skat for personlige erhvervsdrivende.

Driver du virksomhed i personligt regi, skal du hvert år sammen med din personlige selvangivelse indgive oplysninger til SKAT om din virksomhed.

Skattereglerne har i de senere år ændret sig hastigt og det kan være svært at gennemskue hvilke rettigheder man har.

Vi vil du derfor gerne yde dig skattemæssig rådgivning og planlægning for at sikre dig den mest optimale skattemæssige stilling.

Vi kan tilbyde dig følgende rådgivning og assistance:

 • Opstart og etablering af virksomhed
 • Indkomst fra interessentskaber, kommanditselskaber og 10-mands-projekter
 • Løn- og personaleudgifter, biler mv
 • Skattemæssige afskrivninger
 • Øvrige driftsudgifter og fradragsmuligheder
 • Køb og salg af fast ejendom.
 • Udlejning af fast ejendom, forældrekøb, feriebolig, solceller, vindmøller mv.
 • Virksomhedsomdannelse (skattefri og skattepligtig) til ApS eller A/S
 • Køb og salg af virksomheder, herunder overdragelser til nærtstående.
 • Virksomhedsophør
 • Udarbejdelse af virksomhedens skatteregnskab
 • Udarbejdelse af indehavers indkomst- og formueopgørelse
 • Vurdering og evt anvendelse af virksomhedsskatteordning eller kapitalafkastordning
 • Udfyldelse/ indberetning af selvangivelse incl virksomhedens regnskabstal.
 • Vurdering og evt ændring af forskudsopgørelse og acontoskattebetalinger
 • Skatteberegning (restskat, overskydende skat)
 • Øvrig skattemæssig rådgivning og evt dialog med SKAT