Indberetning og dialog med SKAT

Al indberetning og kommunikation med SKAT skal foregå digitalt.

SKATs tidligere papirselvangivelser, momsangivelser og blanketter er stort set afskaffet.

Som almindelig borger og virksomhedsejer kan det være vanskeligt at have overblik over de mange lovpligtige angivelser, indberetninger, specifikationer mv., ligesom det kan være svært at have de mange forskellige tidsfrister for øje.

På selskabsområdet kræver det endvidere faglig juridisk indsigt, hvilket gør, at man kan komme forkert af sted med indberetninger.

Vanskeligheder kan også opstå i navigation mellem, hvad der skal indberettes til henholdsvis SKAT og Erhvervsstyrelsen. Nogle forhold skal indberettes begge steder.

Følgende oplysninger skal blandt andet indberettes:

 • Selvangivelser
 • Virksomhedens regnskabstal og andre skattemæssige informationer
 • Ansattes A-skat/AM-bidrag mv, via E-indkomst-system
 • Moms og særlig rubrik-angivelser (salg udland), herunder listeangivelser.
 • Lønsumsafgift. Told-, energi-, punkt- og miljøafgifter
 • Omlægning af indkomstår.
 • Sambeskatning, ændringer heri og sambeskatningsindkomst.
 • Omstruktureringer; skattefrie og skattepligtige hvis tilbagevirkende kraft.
 • Fremførselsberettigede underskud (også for tidligere år)
 • Udbytteskat, udbytteangivelser og udbyttemodtagere
 • Acontoskat, ændringer heri, frivillig- og evt tilbagebetaling heraf.
 • Genoptagelser af skatte- eller momsforhold.
 • Godtgørelse – underskud forskning/ skattekreditordning.
 • Anskaffelsesoplysninger værdipapirer.
 • Indberetning af kildeartsbegrænsede tab
 • Forskudsregistrering
 • Servicefradrag (håndværkerfradrag)
 • Ekstraordinært privat brug af gulpladebil (dagsbeviser)

Indberetningerne skal foretages via SKATs hjemmeside – enten via TastSelv-Borger eller TastSelv-Erhverv. Al kontakt med SKAT skal også foregå via disse Tast-selv-systemer.

I Tast-selv-systemet er en særlig revisoradgang, hvor du kan autorisere AP SKAT REGNSKAB, så vi kan står for indberetningerne mv. for jer.

AP SKAT REGNSKAB har indsigt og administrative ressourcer og kan derfor assistere og sørge for korrekt og rettidig indberetning og registrering af de mange pligtoplysninger.

Du kan derfor trygt overlade indberetningerne til AP SKAT REGNSKAB.