Skattesager og dialog med SKAT.

Vores assistance omfatter også bistand i skattesager samt forhandlinger med SKAT, hvor vi kan give et seriøst modspil.

Efter skattelovgivningen kan skattemyndighederne efterprøve din eller din virksomheds skatte- og momsopgørelse.  Det gælder både i forbindelse med de oprindelige fremsendte opgørelser eller ved en senere anmodning om genoptagelse fra din side (manglende indtægts- og fradragsposter).

I begge tilfælde vil der opstå en dialog, hvor der ved konkrete henvendelser fra SKAT foretages undersøgelser af, hvorvidt forholdet er i overensstemmelse med den gældende lovgivning.

Der kan herved opstå et behov for rådgivning og den kan AP SKAT REGNSKAB være jer behjælpelig med.

I den forbindelse kan vi yde rådgivning og assistance med:

  • Besvarelse af SKATs henvendelser, herunder indhentning af oplysninger, dokumentation og udarbejdelse af specifikationer mv.
  • Dialog og forhandling med skattemyndighederne.
  • Vurdering af SKATs forslag til ændring og eventuel at indgive indsigelse.
  • Ved genoptagelse fra jeres side, være behjælpelig med at udarbejde jeres anmodning til skattemyndighederne og vedlægge den relevante dokumentation mv.


Konkret afgørelse fra SKAT og eventuel påklage heraf

En korrigeret skatte- og/eller momsopgørelse fra SKAT kan få store økonomiske konsekvenser, – både for din virksomhed, men også for dig og din familie.

Derfor er det meget vigtigt at få taget stilling, til hvorvidt afgørelsen fra SKAT er, eller kan være forkert.

Skulle det ende med en klagesag mod SKAT, kan AP SKAT REGNSKAB være dig behjælpelig med at:

  • Vurdere SKATs trufne afgørelse og omfanget heraf, herunder vurdere de reelle udsigter til at få medhold og hvorvidt det kan betale sig at føre en konkret sag.
  • Komme med et forslag til en løsning og hjælpe med en taktisk plan for forløbet, herunder fremfinde de rigtige juridiske synspunkter og relevant dokumentationsmateriale.
  • Hjælpe dig med at udforme din klage korrekt.
  • Hjælpe med forståelse af forløbet og holde dig orienteret om din sag.
  • Føre din sag mod SKAT ved Skatteankenævnet og Landsskatteretten via Skatteankestyrelsen,  og eventuelt ved domstolene.
  • Ansøge/vejlede jer om mulighederne for at få dækket jeres sagsomkostninger.

Der kan forekomme sager, hvor vi råder, at der skal en advokat indover.